Ponúkame potreby pre pestovateľov a chovateľov

Ponúkame výrobky pre farmárov a drobnochovateľov prevažne kvalitného nemeckého výrobcu.

Sadba, osivá, hnojivá

Zemiaky, jačmeň, pšenica, kukurica, priemyselné hnojivá

Potreby pre pestovateľov

Záhradné hnojivá, osivá, sadivá, potreby pre záhradkárov, prostriedky pre ochranu plodín

Potreby pre chovateľov

Vitamíny, minerály, krmivá, komponenty, šrot a otruby